Kiwa NorKjemi

Om firmaet

Kiwa NorKjemi er en uavhengig service og kompetansebedrift innen vannbehandling, kjemisk rens og legionellakontroll. Vi er et tverrfaglig og praktisk team som tilbyr løsninger, service og rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av vannsystemer. Målet er å oppnå rene væsker og overflater og dermed optimal virkningsgrad og energioverføring i energisystemer, samt god bakteriekontroll og trygghet i drikkevann, dusjvann mm. Våre kunder er hovedsakelig private og offentlige aktører innen eiendomsbransjen, men vi har også kunder innen næringsmiddel- og annen industri. 

Les mer »

Våre tjenester

Legionellakontroll

Vi leverer et fullstendig program for legionellakontroll: Risikovurdering, vannbehandlingsutstyr, avvikshåndtering, serviceavtale.
Les mer

Vannbehandling

Varme- og kjøleanlegg, væskegjenvinnere og energibrønner, vil over tid få driftsproblemer og økt energibruk dersom det mangler et program for vannbehandling og kontroll.
Les mer

Kjemisk rens

Vi utfører kjemisk rens av en rekke innretninger. Rene overflater og rene væsker er bl.a. essensielt for optimal og energieffektiv drift eller for trygt og bakteriefritt vann.
Les mer

Kurs

Vi tilbyr kurs om vannbehandling av lukkede væskebårne energianlegg, viktigheten av rene overflater, samt legionellakontroll.
Les mer