Kiwa NorKjemi

Viktig oppdatering

Kiwa NorKjemi AS tar alle forhåndsregler og hensyn vi må i forhold til Coronaviruset (Covid-19). Vi har stort fokus på hygiene og overholder de anbefalinger som helsemyndighetene til enhver tid kommer med. Det er mange kunder som kontakter oss i disse dager og vi tar imot henvendelser som vanlig både på telefon og e-post. Vi kan også avholde møter på digitale plattformer hvis det er ønskelig. Våre serviceteknikere er i normal drift og servicebesøk og andre planlagte oppdrag går som avtalt. Vannprøver kan leveres til vårt hovedkontor i Brobekkeveien 107 som vanlig.
Vi har noe redusert åpningstid for besøkede i disse dager. K
ontoret er åpent for kunder og leverandører mandag-fredag fra kl 10-14. Vårt sentralbord er fremdeles betjent mellom kl 08-16 så det er bare å ta kontakt. Du kan også sende oss en mail på post@norkjemi.no


Om firmaet

Kiwa NorKjemi er en uavhengig service og kompetansebedrift innen vannbehandling, kjemisk rens og legionellakontroll. Vi er et tverrfaglig og praktisk team som tilbyr løsninger, service og rutiner for drift, kontroll og vedlikehold av vannsystemer. Målet er å oppnå rene væsker og overflater og dermed optimal virkningsgrad og energioverføring i energisystemer, samt god bakteriekontroll og trygghet i drikkevann, dusjvann mm. Våre kunder er hovedsakelig private og offentlige aktører innen eiendomsbransjen, men vi har også kunder innen næringsmiddel- og annen industri. 

Les mer »

Våre tjenester

Legionellakontroll

Vi leverer et fullstendig program for legionellakontroll: Risikovurdering, vannbehandlingsutstyr, avvikshåndtering, serviceavtale.
Les mer

Vannbehandling

Varme- og kjøleanlegg, væskegjenvinnere og energibrønner, vil over tid få driftsproblemer og økt energibruk dersom det mangler et program for vannbehandling og kontroll.
Les mer

Kjemisk rens

Vi utfører kjemisk rens av en rekke innretninger. Rene overflater og rene væsker er bl.a. essensielt for optimal og energieffektiv drift eller for trygt og bakteriefritt vann.
Les mer

Kurs

Vi tilbyr kurs om vannbehandling av lukkede væskebårne energianlegg, viktigheten av rene overflater, samt legionellakontroll.
Les mer